Ieder een eigen (t)huis

Maar zo bij elkaar op de stoep

Het steeds langer zelfstandig thuis wonen is al een langere tijd een feit. En dat zelfstandig thuis blijven wonen vraagt nogal wat. Niet alleen van de bewoner(s) zelf, maar ook de mensen er om heen. En ook vraag het vaak een, soms ingrijpende, aanpassing van de woning.

Want hoe fijn is het al de woning drempelvrij is en je goed met eventueel een rollator of rolstoel je in je eigen woning kunt bewegen? En hoe fijn is het dat als het nodig is je vanuit je stoel kunt zien wie er voor de deur staat of dat ’s nacht het licht automatisch aangaat? En nog fijner is het misschien wel dat jouw mantelzorger dichtbij in de buurt woont en snel kan bijspringen als dat nodig is.

Iedereen een eigen (t)huis, maar zo bij elkaar op de stoep

Met deze gedachte gingen wij voor één van onze nieuwbouwprojecten aan de slag. In Oud-Beijerland bouwen wij aan de Marniersweg, Breughelstraat en Jan Tooropstraat 24 sociale senioren grondgebonden huurwoningen. In dit project zijn 2 van de 24 woningen opgenomen in een zogenaamde pilot. Van de twee woningen is één woning speciaal gereserveerd voor een zorgvrager en één woning voor de daarbij horende mantelzorger. Aan de hand van een fictief voorbeeld lees je wat dit betekent.

Truus, 75 jaar, is op zoek naar een andere woning. De laatste jaren is haar gezondheid wat minder geworden. Zelfstandig wonen gaat nog steeds goed. De hulp van haar dochter Mies, 50 jaar, is van onschatbare waarde en eigenlijk onmisbaar. Mies woont nu niet om de hoek en het kost haar best wat reistijd voordat ze bij haar moeder is. Ook in geval van nood duurt het toch even voordat zij als mantelzorger kan helpen. Samen hebben ze het er vaak over hoe fijn en gemakkelijk het is als ze dicht bij elkaar zouden wonen. Truus en Mies zijn dan ook blij met de pilot in ons nieuwbouwproject in Oud-Beijerland. Zij zijn de ideale kandidaten voor de twee zogenaamde zorgvrager/mantelzorger woningen. Ze schrijven zich dan ook direct in als geïnteresseerden in. Hopelijk wonen zij binnenkort heel dicht elkaar en hebben ze allebei een fijn nieuw (t)huis.

Samen aan de slag

De twee toekomstige bewoners van de woningen in dit nieuwbouwproject gaan ondervinden of deze nieuwe ‘woonvorm’ prettig is. Wat gaat er goed? Wat kan er anders of beter? De ervaringen delen ze met ons. Zo kunnen wij bepalen of wij in de toekomst meer woningen op een dergelijke manier kunnen toewijzen.

Omdat het een pilot is, kunnen wij nog geen toezegging doen of er in de toekomst meer van dergelijke woonvormen beschikbaar komen. Houd vooral onze website in de gaten.

Ook met deze nieuwe ‘woonvorm’ werken wij aan een goed, comfortabel, gezond en geschikt thuis voor iedereen.