Plotseling werkloos, wat nu?

“Dankzij HW Wonen hoefde ik mijn huis niet uit.”

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zorgeloos kan wonen. Daarom sturen we op betaalbaar wonen en worden hierin gesteund door de Woningwet, die ons voorschrijft dat we passend moeten toewijzen. De wet voorkomt dat je met een te laag inkomen in een te dure woning woont. Maar, wij gaan nog een stap verder en bespreken op voorhand de bijkomende woonlasten. Zo vinden we vinden het namelijk belangrijk dat er nog genoeg financiële ruimte overblijft voor de invulling van sociale behoeften. Dit is volgens ons een belangrijke voorwaarde voor een fijn (t)huis.

Maar wat als het inkomen nu ineens daalt of in het ergste geval: helemaal wegvalt? Het overkwam de heer Bakker. In 2017 werd hij plotseling ziek. Er werd een auto immuunziekte bij hem geconstateerd. “Ik word niet meer beter,” vertelt de heer Bakker. “Van de een op de andere dag werd ik werkeloos. Sinds vorig jaar krijg ik een uitkering, maar dat is maar zeventig procent van mijn normale loon. Toen ik hier kwam wonen, viel de woning in de vrije sector. Die huurprijs was veel te hoog voor mijn uitkering. Uiteindelijk heb ik contact opgenomen met HW Wonen en wat bleek? Door gewijzigde regels kon de woning nu worden gewaardeerd als sociale huurwoning in plaats van vrije sector. HW Wonen heeft dit meteen opgepakt, waardoor de huurprijs lager werd. Zelfs met terugwerkende kracht.”

Complimenten
“Een andere optie was verhuizen, maar ik heb hier alles. Ik ken de mensen in de buurt en het is hier fijn wonen. Ik moest echt niet aan verhuizen denken. Zeker niet in deze toestand. HW Wonen heeft het echt super snel en goed opgepakt. Toen ik belde, schatte ik mijn kansen niet erg hoog in, maar aan deze mogelijkheid had ik nooit gedacht. Mijn complimenten hoe HW Wonen dit heeft op gepakt. Ik ben zeer dankbaar dat ik hier kan blijven wonen.”

Meedenken
Martijn Schelling, medewerker Huurincasso & Assurantie ligt toe: “We hebben als woningcorporatie met allerlei (overheids)regels te maken omtrent toewijzing en woningwaardering. De woning van de heer Bakker was in het verleden gewaardeerd als vrije sectorwoning. Als gevolg van nieuw beleid konden we de huurprijs van de woning verlagen tot onder de liberalisatiegrens. Dit is de grens die bepaalt of een woning binnen de sociale huur of vrije sector valt. Op deze manier kon de heer Bakker in zijn woning blijven wonen. We zijn hiertoe wettelijk niet verplicht. Een huurder van een vrije sectorwoning moet in het geval van een inkomensdaling eigenlijk zelf op zoek naar een goedkopere woning. Maar we denken graag met onze huurders mee voor een passende oplossing, zodat betaalbaar wonen mogelijk blijft.”

Maatwerk hulp
Martijn benadrukt verder dat er vaak meer mogelijk is dan men denkt. “Het voorbeeld van de heer Bakker bevestigt dit. Hij had ook nooit verwacht dat we het op deze manier konden oplossen. Ik adviseer huurders om altijd contact met ons op te nemen bij (dreigende) financiële problemen. Hiermee voorkom je erger. Onze oplossingen zijn altijd maatwerk. Misschien kom je in aanmerking voor een (tijdelijke) huurverlaging of biedt een goedkopere woning uitkomst. We kijken dan samen naar een geschikte andere woning, waarvoor we een spoedprocedure kunnen inzetten. Weet dat je er nooit alleen voor staat.”

Als woningcorporatie streven wij naar woonlasten die passen bij de portemonnee van onze huurders zodat er voldoende financiële ruimte over blijft voor de invulling van hun sociale behoeften.