Een huur die past bij de juiste portemonnee

Volgens onze spelregels

Volgens de Woningwet zijn wij verplicht om al onze sociale huurwoningen tot een huurprijs van € 737,14 (huurpeil 1 januari 2020) passend aan te bieden. Met passend toewijzen wijzen wij woningen toe aan mensen die de woning ook kunnen betalen. Zo past de woning en de huur bij de persoon en het inkomen. En wordt de huur nooit te hoog of te laag.

Wij kijken naar een aantal zaken

Voor het toewijzen van een huurwoning aan toekomstige huurders kijken wij naar een drietal belangrijke zaken:

  • De leeftijd
    Om in aanmerking te komen voor een huurwoning moet de toekomstige huurder minimaal 18 jaar zijn. Wij bieden huurwoningen aan die voor iedereen beschikbaar zijn, maar ook zijn er huurwoningen voor specifieke doelgroepen zoals onze senioren huurwoningen. Toekomstige huurders vanaf een bepaalde leeftijd (55+) komen hiervoor in aanmerking.
  • Huishoudgrootte
    De woning moet uiteraard passen bij de grootte van het huishouden. Voor ons de reden om te weten met hoeveel personen de nieuwe woning wordt betrokken.
  • Het verzamelinkomen
    Dit is het totaal van het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Dit geldt voor u en uw eventuele partner.
De inkomensgrenzen zijn afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden. Er zijn 3 groepen (1 persoons huishouden, 2 persoons huishouden en 3 persoons huishouden of meer). Het verzamelinkomen is eenvoudig op de inkomensverklaring van de Belastingdienst terug te vinden.

In onze spelregels vindt alle informatie over het huren van een sociale huurwoning.

Als woningcorporatie streven wij naar woonlasten die passen bij de portemonnee van onze huurders zodat er voldoende financiële ruimte over blijft voor de invulling van hun sociale behoeften.