Samen met het HPF werken aan fijn wonen in de Hoeksche Waard

In contact blijven, juist nu!

We gaan voor een prettige dienstverlening die aansluit bij de behoeften van onze huurders. Samenwerking met het Huurdersplatform (HPF) is belangrijk. Het HPF is een gesprekspartner voor de huurders, maar ook voor ons. Zo weten wij mede wat er leeft bij onze huurders en wat de behoeften zijn, zodat we hier goed op kunnen inspelen.

Er vinden regelmatig overleggen met het HPF plaats. Onderwerpen die aan bod komen hebben bijvoorbeeld betrekking op de jaarlijkse huurverhoging, leefbaarheid en onderhoud. Daarnaast organiseren we speciale themabijeenkomsten over actuele onderwerpen die bij HW Wonen spelen.

Andere tijden

In deze tijd moesten we met elkaar op naar nieuwe vormen van samenwerking. Juist in onzekere tijden is het ontzettend belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Projecten kwamen door corona stil te liggen en dat leidde tot veel vragen bij huurders. Daarnaast stonden ook de jaarlijkse prestatieafspraken op de agenda. Hierin maken we samen met het HPF en gemeente Hoeksche Waard afspraken over de volkshuisvesting in de Hoeksche Waard. Onderwerpen die hier aan bod komen zijn bijvoorbeeld: betaalbaarheid, voldoende beschikbare woningen, duurzaamheid, passend wonen (voor specifieke doelgroepen) en kwalitatief wonen. De stem van onze huurders is bij dit soort onderwerpen onmisbaar.

Digitaal vergaderen

Uiteindelijk zijn we overgestapt op digitaal vergaderen via Teams. We stapten over op tablets, zodat we onze gezamenlijke activiteiten voort konden zetten. Inmiddels heeft iedereen zijn eigen tablet. We zijn blij dat we op deze manier toch goed contact kunnen hebben met elkaar, zodat we samen verder kunnen werken aan fijn wonen in de Hoeksche Waard.

Ook meedoen?

Het HPF vertegenwoordigt de drie huurdersverenigingen in de Hoeksche Waard: Huurdervereniging Cromstrijen, Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost en HBV Hoeksche Waard West. Wil je ook jouw stem laten horen? Meld je dan aan als lid of sluit je aan bij een werkgroep. Kijk voor meer informatie op de website van de huurdersvereniging bij jou in de buurt.

Wij gaan voor een goede en prettige dienstverlening die aansluit bij de behoeften van onze huurders. Een fijn thuis maak je samen.