Met verdergaande dienstverlening

Wij gaan voor een goede en prettige dienstverlening die aansluit bij de behoeften van onze huurders. Ook vinden wij dat iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving. Naast een goed thuis zorgen wij daarom voor dienstverlening die bijdraagt aan het kunnen meedoen. Dit doen wij samen met zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook met andere huurders en wijkbewoners. Zo dragen wij bij aan zelfredzaamheid van onze huurders, eventueel met een extra steuntje in de rug (samenredzaam).

In deze online verhalenbundel leest u meer hoe wij deze ambitie omzetten in daadwerkelijke acties. Lees hieronder de hartverwarmende kerstactie voor de bewoners van een van onze wooncomplexen in Strijen.

Feiten en cijfers 2019

Welkom thuis