Samenwerken aan een fijne leefomgeving

Klimaatadaptief bouwen Immanuëlhof ’s-Gravendeel

In afspraak met gemeente Hoeksche Waard zetten wij in op klimaatadaptief bouwen. Dit betekent kortweg dat wij de woonomgeving aanpassen aan extremer weer. De omgeving is hierdoor beter bestand tegen bijvoorbeeld hevige regenval, hitte en droogte. Voor ons nieuwbouwproject Immanuëlhof in ’s-Gravendeel zochten we kandidaten die binnen de kaders van klimaatadaptief bouwen mee willen denken en doen. Want wij geloven dat niet alleen groen, maar ook betrokkenheid bijdraagt aan een fijne woonomgeving voor iedereen.

Minder (water)overlast

De woningen zijn inmiddels allemaal vergeven. Marleen Streefkerk is één van de gelukkige nieuwe huurders. Als medewerkster bij een verzekeringsmaatschappij weet zij hoe belangrijk klimaatadaptief bouwen is. Zij licht toe: “Na hevige regenval krijgen we veel schademeldingen binnen van wateroverlast. Dit soort extremen komen steeds vaker voor. Daarom ben ik groot voorstander van klimaatadaptief bouwen, maar ook gewoon omdat ik van de natuur houd. Ik ben dol op tuinieren en word blij van een groene omgeving. Hierin voel ik me echt thuis.”

Meer saamhorigheid

“Extra leuk is het feit dat ik bij dit project zelf mag meedenken* over de inrichting van het groen. Dat vind ik leuk om te doen, met als bijkomend voordeel dat je meteen je buren leert kennen. Er komt een gemeenschappelijke tuin, die we gezamenlijk moeten onderhouden. Ik verwacht dat dit tot meer saamhorigheid leidt.” “Dat is ook precies waar wij op hopen met dit project,” vult Annemarie Zuidweg (Woonconsultent) aan. “Vergelijkbare projecten laten zien dat een gemeenschappelijke tuin de sociale samenhang in de buurt vergroot. Naast het gezamenlijk onderhoud is de buurttuin ook een broeinest voor leuke activiteiten. Hier gaan we als HW Wonen niet actief op sturen, maar het zou mooi zijn als dit in de praktijk ook echt blijkt. De tijd zal het leren. Ik ben erg benieuwd naar de toekomst.”

Meedenken over en voor de toekomst

De nieuwbouw ligt aan de rand van ’s-Gravendeel, vlakbij een natuurgebied. “Ik woon straks echt dichtbij de natuur,” stelt Marleen tevreden. “De omgeving is prachtig en ook de woningen beloven heel mooi te worden. Die worden bovendien duurzaam gebouwd met Nul op de Meter. Ook dit is in het belang van de toekomst. Hier draag ik graag mijn steentje aan bij voor de generaties na mij.”

Klimaatadaptieve maatregelen

Een deel van het regenwater wordt ondergronds afgewaterd naar het nabij gelegen natuurgebied. We werken daarnaast met zogenaamde wadi’s (waterafvoer door infiltratie). Dit zijn kleine bosjes groen die ervoor zorgen dat het hemelwater in de bodem trekt. Ook de gemeenschappelijke tuin wordt ingericht als een klimaatadaptieve tuin, met eveneens veel aandacht voor biodiversiteit. De bewoners hebben daarnaast ook allemaal een privé tuin. De inrichting hiervan is grotendeels vrij, maar we stellen wel voorwaarden bijvoorbeeld over de hoeveelheid bestrating. We gaan uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een groene, gezonde en prettige leefomgeving.

* Als gevolg van de coronamaatregelen verloopt dit traject helaas iets anders. Aangezien we nu niet samen met de bewoners rond de ontwerptafel kunnen zitten hebben wij alvast drie voorstellen gemaakt. Zij kunnen hierop reageren en aanpassingen voorstellen, zodat we alsnog gezamenlijk tot een tuinontwerp komen.   

Als woningcorporatie dragen werken wij met oog voor het milieu aan een samenleving waar toekomstige generaties ook een goed thuis vinden in de Hoeksche Waard.