Het eiland én alle dorpen leefbaar houden

Nu en in de toekomst

Onze samenleving verandert en dit vraagt om een andere kijk op wonen. Onderzoeksbureau Companen hield in de Hoeksche Waard een Woningbehoefteonderzoek. Dit onderzoek geeft een schatting van de veranderende bevolkingssamenstelling in de periode 2020 tot 2035 en wat dit betekent voor de woningbehoefte per dorp. Denk hierbij aan de hoeveelheid woningen, het type woningen, huur of koop en in welke prijsklasse.

Volgens berekeningen neemt het aantal ouderen enorm toe (vergrijzing), terwijl het aantal jonge huishoudens afneemt (ontgroening). Dit kan leiden tot het verdwijnen van scholen, winkels, verenigingen en andere voorzieningen en krapte op de arbeidsmarkt. Het is tijd voor actie, zodat ons eiland over vijftien jaar net zo goed functioneert als nu. We laten hierbij geen dorp links liggen.

Meer en sneller bouwen

Het onderzoek bevestigt de noodzaak om vaart te maken met het bouwen van woningen. Paul de Bruijn (directeur-bestuurder HW Wonen): “Deze versnelling zoeken we actief met elkaar, want hier ligt ook een rol voor HW Wonen en projectontwikkelaars. Bij nieuwbouwprojecten houden we standaard rekening met de behoefte aan huurwoningen in het betreffende dorp. Daarbij gaat het niet alleen om nieuwe woningen bouwen, maar ook om het aanpassen van bestaande woningen, zoals het levensloopbestendig maken en verduurzamen. Goede samenwerking met onder andere gemeente, duidelijke richtlijnen afspreken en het beter organiseren van (interne) processen moeten versnellen mogelijk maken.”

Bouwen met behoud van onze mooie omgeving

Versnellen van de woningbouw betekent niet volbouwen. “Dat willen we zeker niet”, aldus Piet van Leenen (wethouder gemeente Hoeksche Waard). “Bij alle plannen houden we rekening met het open landschap en behoud van de kernkwaliteiten van de Hoeksche Waard, zoals ook verwoord in de Omgevingsvisie die we samen met inwoners (Waardmakers) hebben opgesteld. Dit vraagt om een creatieve kijk op wonen. Met bijzondere woonvormen en unieke architectuur, passend bij het karakter van het dorp en het landschap, behouden én versterken we onze mooie (woon)omgeving en verleiden we ook de jongeren om hier te (komen) wonen.”

Wij dragen bij aan gezond en vitaal wonen in een prettige woonomgeving in Hoeksche Waard.