Feiten en cijfers 2019

Welkom Thuis!

Wij zetten ons in om van een huis een thuis te maken en wij helpen inwoners van de Hoeksche Waard bij het vinden van hun ‘thuis’. Wij maken ons sterk voor comfortabele en gezonde woningen in een prettige woonomgeving, met een huurprijs die past bij de portemonnee van onze huurders. Wij zijn er voor mensen met een wat lager inkomen of een (zorg)behoefte die bijzondere eisen stelt aan een ‘thuis’. Wij sluiten onze dienstverlening aan op de wensen en behoeften van onze huurders. Dat doen wij vaak samen met de gemeente Hoeksche Waard en onze partners op het gebied van zorg en welzijn. En natuurlijk betrekken wij ook de huurders zelf bij onze dienstverlening, door goed te luisteren naar wat zij nodig hebben, maar ook door hen te stimuleren zelf hun eigen ‘thuis’ te maken. Bij alles wat wij doen, hebben wij oog voor het milieu. Wij hebben immers een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook voor de toekomst een goed en gezond thuis mogelijk te maken. Door invulling te geven aan deze ambities, kunnen wij oprecht zeggen: welkom thuis bij HW Wonen!

In het ondernemingsplan beschrijven wij hoe wij de komende vier jaar (2019-2022) invulling geven aan onze ambities. Met ons jaarverslag leggen we jaarlijks verantwoording af over onze uitgevoerde activiteiten, de bestede middelen en de behaalde prestaties. Op de infographic vatten we de feiten en cijfers van 2019 samen. Op deze website delen wij hoe wij handen en voeten geven aan onze ambities door verhalen vanuit de praktijk te delen.